Datum:

Kdo ne more ustanoviti d.o.o. ali s. p.

Napisal 393

Prepoved velja za vse, ki so jim inšpektorji v zadnjih treh letih najmanj dvakrat izrekli globo zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo oziroma zaradi prekrška v zvezi z zaposlovanjem na črno.

V začetku leta 2016 so v Sloveniji začele veljati nove dodatne omejitve, zaradi katerih ni mogoče ustanoviti družbe in pridobiti statusa samostojnega podjetnika.

Kdo ne more ustanoviti družbe?

Družbe in samostojnega podjetja v Sloveniji ne morejo ustanoviti osebe, ki so bile pravnomočno obsojene na zaporno kazen, že od uveljavitve leta 2013 prenovljenega zakona o gospodarskih družbah pa niti davčni dolžniki in nepredlagatelji davčnih obračunov.

Novela zakona o gospodarskih družbah, ki jo je DZ sprejel v letu 2015, pa pravila za ustanavljanje družb in pridobitev statuta samostojnega podjetnika še dodatno zaostruje. Prepoved tako od 1. januarja velja tudi za vse, ki so jim inšpektorji v zadnjih treh letih najmanj dvakrat izrekli globo zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo oziroma zaradi prekrška v zvezi z zaposlovanjem na črno.

Vlada je predlog za zaostritev pogojev za ustanavljanje družb pojasnila z dejstvom, da se kljub dosedanjim omejitvam ustanavljanja družb še vedno pojavljajo številni primeri nepoštene poslovne prakse gospodarskih družb v zvezi z neplačevanjem plačil iz dela. Zato se preverjanje izpolnjevanja pogoja nepredložitve obračunov po novem tudi ne nanaša več samo na zadnji javno objavljen seznam Finančne uprave RS (Furs), ampak na obdobje zadnjih 12 mesecev.

Tudi izjeme

Družbe po novem tudi ne morejo ustanoviti osebe, ki so bile z več kot 50-odstotnim deležem udeležene v kapitalu družbe z omejeno odgovornostjo, ki je bila v zadnjem letu izbrisana iz sodnega registra na podlagi stečajnega zakona. To bo onemogočilo ustanovitev novih družb osebam, ki niso izkazale ustrezne skrbnosti pri poslovanju in so bile zato njihove družbe izbrisane iz registra.

So se pa z novelo zakona o gospodarskih družbah določile izjeme od pravila, da prepoved ustanavljanja družb velja za osebe, ki so z več kot 25 odstotki udeležene v kapitalu družbe s seznama neplačnikov. Prepoved ne velja za banke, Družbo za upravljanje terjatev bank (DUTB) in tiste upnike, ki so omenjeni delež dosegli zaradi izvedbe finančnega prestrukturiranja.

Natančnega števila doslej izdanih zavrnilnih sklepov na vladi ne poznajo. Vendar pa registrska sodišča ocenjujejo, da se večji del zadev ustavi že pri notarjih še pred vložitvijo predloga za ustanovitev podjetja oz. pridobitev statusa samostojnega podjetnika.

VIR: Slovenske novice

 

Tag , ,

|

393 Komentar

A- A A+