Datum:

  • Modri-Investitor

    REZULTATI STRATEGIJE VALUE INVESTINGA V 2015 IN POGLED NA BORZNE TRGE V 2016.

    680

    Leto 2015 je bilo na borznih trgih eno od manj uspešnih v zadnjih letih. To smo lahko tudi pričakovali glede na spremembo, oziroma bolje rečeno na pričakovanje spremembe, obrestne politike v ZDA. Ta se je decembra tudi naposled uresničila, ko je FED dvignil obresti iz 0,25 na 0,50 odstotne točke. Kako so se različne naložbene strategije odrezale v omenjenem obdobju? Imamo dva skrajna pola. Na eni strani so »popularne« delnice brez ustrezne notranje vrednosti glede na njihove borzne cene, ki so se še naprej vrtoglavo dvigovale. Največja primera sta Amazon in Facebook, zraven pa so tudi nekatere delnice v ameriškem indeksu Nasdaq ter nemškem indeksu TEC-DAX. Za to skupino so značilna visoka razmerja cena/dobiček in visoka pričakovanja borzne publike. V tej skupini so tudi podjetja, ki že nekaj let poslujejo z izgubo, kljub temu, pa so njihove delnice precej visoko. Na drugi strani so energetske delnice, predvsem naftnih podjetij, ki so v letošnjem letu doživele močan prodajni plaz in zgodovinsko gledano na borzi kotirajo pod neko dolgoročno notranjo vrednostjo. Delnice British Petroleuma, Exxona in druge so izgubile za približno tretjino vrednosti, delnice podjetij, ki so izključno orientirana na črpanje nafte, pa še bolj. V letu 2015 so potemtakem bolje poslovali...

Scroll To Top