Datum:

  • Establishment-of-Companies

    Kdo ne more ustanoviti d.o.o. ali s. p.

    393

    Prepoved velja za vse, ki so jim inšpektorji v zadnjih treh letih najmanj dvakrat izrekli globo zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo oziroma zaradi prekrška v zvezi z zaposlovanjem na črno. V začetku leta 2016 so v Sloveniji začele veljati nove dodatne omejitve, zaradi katerih ni mogoče ustanoviti družbe in pridobiti statusa samostojnega podjetnika. Kdo ne more ustanoviti družbe? Družbe in samostojnega podjetja v Sloveniji ne morejo ustanoviti osebe, ki so bile pravnomočno obsojene na zaporno kazen, že od uveljavitve leta 2013 prenovljenega zakona o gospodarskih družbah pa niti davčni dolžniki in nepredlagatelji davčnih obračunov. Novela zakona o gospodarskih družbah, ki jo je DZ sprejel v letu 2015, pa pravila za ustanavljanje družb in pridobitev statuta samostojnega podjetnika še dodatno zaostruje. Prepoved tako od 1. januarja velja tudi za vse, ki so jim inšpektorji v zadnjih treh letih najmanj dvakrat izrekli globo zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo oziroma zaradi prekrška v zvezi z zaposlovanjem na črno. Vlada je predlog za zaostritev pogojev za ustanavljanje družb pojasnila z dejstvom, da se kljub dosedanjim omejitvam ustanavljanja družb še vedno pojavljajo številni primeri nepoštene poslovne prakse gospodarskih družb v zvezi z neplačevanjem plačil iz dela. Zato se preverjanje izpolnjevanja...

Scroll To Top