Datum:

  • stecaj

    Osebni stečaj in direktor

    0

    Ali lahko oseba, ki je v osebnem stečaju postane direktor družbe d.o.o. ? Direktor družbe je lahko imenovana vsaka poslovno sposobna oseba, če ima izpolnjene pogoje po določilih 255. člena ZGD-1. Oseba, zoper katero je začet postopek osebnega stečaja, izgubi le poslovno sposobnost razpolaganja s premoženjem, ki spada v stečajno maso. E-svetovalec.com

Scroll To Top